0
0.00 0 prekių

Krepšelyje nėra produktų.

Pirkimo, grąžinimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS
ĮSIGYDAMAS „SEOkursai.com“ PASLAUGAS JŪS SUTINKATE:
Prieigą prie mokymų medžiagos (mokymų prezentacija, įrašas, praktinės užduotys, prisijungimas prie uždaros SEOkursai.com grupės) gauti iš karto atlikus mokėjimą (bet ne ilgiau nei per 3 d. d.).

Simono Naudžiaus Individuali veikla, pažymos numeris 1150104, adresas Drobės g. 62, 45181, Kaunas, (toliau - „SEOkursai.com“)
DARBO LAIKAS IR TRUKMĖ
Visos gaunamos užklausos el. paštu yra atsakomos per 3 d.d.

Negavus mokymų turinio per 3 d.d., būtinai kreipkitės el. paštu: [email protected], tel: 862237896
AUTORINĖS TEISĖS
SEOkursai.com pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį.

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.
GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ
SEOkursai.com stengiasi užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

SEOkursai.com neatsako už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes atsakome už Tinklalapyje pateikiamų produktų, paslaugų kokybę.

Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.
SIUNTIMAS IR GRĄŽINIMAS
Intelektuali informacija, paslaugos nėra grąžinamos.
PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR ATLIKIMAS
Mes įsipareigojame suteikti prieigą prie mokymų medžiagos iš karto atlikus mokėjimą (bet ne ilgiau kaip per 3 d.d.)

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms prekėms ar paslaugoms. Įvykus techninėms klaidoms pinigai grąžinami užsakovui.
PRAŠYMAI / SKUNDAI
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos/prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
KITA
SEOkursai.com turi teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, padirbinių pardavimas yra nusikaltimas. SEOkursai.com yra atsakingas verslas ir Lietuvos įstatymų nepažeidinėja.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojame Tinklalapyje.

Taisyklėms yra taikomas Lietuvos Respublikos teisė.

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected].
Jūsų pateiktas el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojamas 36 mėn. arba tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram