0
0.00 0 prekių

Krepšelyje nėra produktų.

Privatumo politika

Simono Naudžiaus, Individualios veiklos pažymos numeris nr. 1150104, „SEOkursai.com“ mokymų platforma, veiklos adresas Drobės g. 62, 45181, Kaunas, (toliau - „SEOkursai.com“) itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės „SEOkursai.com“ interneto svetainėje www.seokursai.com. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad „SEOkursai.com“ tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – formalaus profesinio mokymo ir (ar) neformalaus švietimo paslaugų suaugusiems teikimo tikslu.
Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi „SEOkursai.com“ elektroniniu paštu [email protected]?
Jūs galite „SEOkursai.com“ elektroniniu paštu [email protected] pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kt. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus duomenis.
Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Registracijos į kursus ir Kontaktai formose?
Jūs galite užsiregistruoti į „SEOkursai.com“ organizuojamus ir vykdomus neformalaus mokymo kursus pateikdami savo asmens duomenis: Vardas; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Miestas; Žinutė (turinys); IP adresas.
Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Klientas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1 a dalis), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis
Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenys?
Elektronine forma pateikti asmens duomenys, apibrėžti šioje politikoje, saugomi ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo jų pateikimo momento.
Kam „SEOkursai.com“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus: jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, „SEOkursai.com“ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka „SEOkursai.com“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė ar buhalterines paslaugas atliekanti bendrovė).
Kodėl naudojame Jūsų duomenis tiesioginei rinkodarai?
Jūs galite pateikti savo elektroninį pašto adresą, kuriuo „SEOkursai.com“ pateiks Jums patrauklius pasiūlymus dėl formalaus profesinio mokymo ir (ar) neformalaus ugdymo kursų bei teirausis Jūsų nuomonės dėl mokymo paslaugų kokybės. Tai leis užtikrinti nuolatinį „SEOkursai.com“ darbuotojų tobulėjimą ir kursų plėtojimą.
Kiek laiko galioja sutikimas?
Jūsų pateiktas el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojamas 36 mėn. arba tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
Kaip atsisakyti pranešimų?
Jūsų pateiktas el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojamas 36 mėn. arba tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote „SEOkursai.com“ interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį.
Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau „SEOkursai.com“ internetinėje svetainėje www.seokursai.com bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas, tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir „SEOkursai.com“ teikiamas paslaugas.
Teisėtas pagrindas
„SEOkursai.com“ teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.seokursai.com funkcionalumą.
„SEOkursai.com“ seokursai.com svetainėje įprastai naudojami šie slapukai
Vartotojo sesijos slapukai
Ilgalaikiai slapukai
Pirminiai slapukai
Trečiųjų šalių slapukai
Asmens duomenų saugumas
Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones (taip pat duomenų tvarkymo metu) įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

„SEOkursai.com“ komanda yra raštiškai įsipareigojusi trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos kursų klientus, įskaitant ir „SEOkursai.com“ interneto svetainės lankytojus (išskyrus atvejus, jeigu klientas davė aiškų, nedviprasmišką sutikimą dėl duomenų perdavimo trečiajai šaliai). Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
Jūsų teisės ir kita aktuali informacija
Jūs turite teisę:
Kreiptis į „SEOkursai.com“ su prašymu suteikti informaciją apie „SEOkursai.com“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip „SEOkursai.com“juos tvarko;
Kreiptis į „SEOkursai.com“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
Kreiptis į „SEOkursai.com“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „SEOkursai.com“arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte „SEOkursai.com“ ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad „SEOkursai.com“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į „SEOkursai.com“ atstovą elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu Drobės g. 62, 45181, Kaunas. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus? „SEOkursai.com“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.seokursai.com.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram